Нові бібліотечні послуги

(консультація)

Жодна бібліотека не може існувати, якщо в ній не зацікавлене населення і якщо воно не готове її підтримати. Унікальна роль бібліотек полягає у тому, що вони реагують на конкретні запити користувачів та поряд із засобами масової інформації забезпечують передачу знань. Щодня бібліотечні працівники замислюються над питаннями:Чи повинні бібліотеки доводити свою значущість?Чи відповідають вони потребам місцевого населення, вимогам сьогодення?Як у непростих сучасних умовах зробити діяльність бібліотек ефективною?Кожна бібліотека вибирає основні пріоритеті діяльності згідно особистих умов. Зацікавити користувачів можуть різні форми і методи роботи: організація клубів за інтересами, гуртків, різноманітних зустрічей, робота з громадськими організаціями, навчальними закладами, молодими родинами та молодими батьками, з творчою молоддю, робота з людьми поважного віку ;надання нових бібліотечних послуг користувачам всіх вікових груп. Враховуючи те, що на сьогодні бібліотеки Херсонської ЦБС є важливим інформаційним центром нашого регіону, їх головним завданням є не тільки забезпечення вільного доступу до книжкових та електронних документів, але й створення комфортних умов для відвідувачів, сприяння соціокультурному розвитку регіону, популяризація його культурних та курортно- туристичних об’єктів. Найголовніше для бібліотекарів – здолати свою інертність , налаштуватися і з гарним настроєм робити те, що задумано.Сьогодні сучасні інформаційні технології нині активні впроваджуються в бібліотечну практику. Застосування новітніх технологій підняло роботу бібліотек на новий рівень:

- формується новий імідж бібліотеки, яка надає інформацію не лише в друкованому виді, але й на нетрадиційних носіях, зростає соціальне значення бібліотечної діяльності;

- суттєво збільшується оперативність надання користувачам необхідної інформації: для більшості користувачів електронна форма є єдиною можливістю отримати потрібний документ;

- при одноразовому опрацюванні документа можливе багаторазове його використання, швидкість та зручність пошуку та передачі інформації, економічність часу;

- повніше задовольняються інформаційні запити користувачів бібліотеки оскільки інформація отримується незалежно від часу і місця знаходження;

- підвищується рівень інформаційної культури та комп’ютерної грамотності як користувачів так і бібліотекаря, а це має не лише прикладну користь, але й ширше значення, оскільки людина з високим рівнем інформаційної культури легше орієнтуватись в мінливому світі, не боятися новацій і змін. У деяких бібліотеках України запроваджена форма роботи book- бокси «Швидка книжкова допомога»: обслуговування користувачів у сервісному режимі (доставка літератури плюс бібліографічний огляд). Віртуальні довідкові служби в різних бібліотеках мають різні назви «Віртуальна довідка», «Запитай бібліотекаря», «Питання і відповіді» та орієнтовані на обслуговування віддалених користувачів й надання у відповідь на запити готової інформації як у у вигляді посилань на мережеві ресурси, так і у звичайній для користувачів формі- бібліографічних списків, фактографічних даних. Перевагою дистанційних бібліотечних послуг, які надаються через Інтернет, є те,що вони не потребують особистого відвідування бібліотеки та надаються через Інтернет та надають можливість поставити запити в будь- який час .Служба надає ті самі типи довідок, що і традиційне ДБО: адресні, фактографічні, тематичні, уточнюючі .Основними принципами роботи таких служб є доступність інформації та повноцінне інформаційне обслуговування, формування нової читацької аудиторії. Функціонування служб здійснюється через е- пошту, чат, телефоном або за допомогою скайпу. Спілкування здійснюється як у реальному часі в онлайн- режимі, так і в offline. У більшості зарубіжних і провідних вітчизняних бібліотек доступ до віртуальних довідкових служб забезпечується цілодобово сім днів на тиждень. Служба не замінює традиційне ДБО, а сприяє залученню нових користувачів, рекламує бібліотеку та її співробітників. Надання онлайн- послуг віддаленим користувачам, нової послуги електронної доставки документа(ЕДД) це зручний та оперативний спосіб отримання інформації для сучасних користувачів бібліотеки і все це дає підстави для висновку, що робота довідкових- інформаційних служб для віддалених користувачів має позитивні перспективи для подальшого розвитку, оскільки саме бібліотекарі володіють методикою організації інформаційного пошуку та можуть навчити цьому користувачів.

Звертаю увагу, що привабливість бібліотеки в цілому збільшує комплекс якісних комфортних додаткових послуг, наприклад, на допомогу освітньому процесу юнацтву та молоді, серед яких

- складання списків літератури до дипломних та курсових робіт;

- навчання роботи з комп’ютером і комп’ютерними програмами, замовні аналітичні роботи;

- фактографічна база даних «У діловий органайзер молодих користувачів»(корисні адреси, телефони, факси,e- mail).

Зазначимо, що невід’ємною частиною бібліотечних технологій, завдяки яким реалізуються дистанційні послуги користувачам, є web- сайт бібліотеки. Він створює не тільки інформаційний комфорт, але й нову якість обслуговування, вирішує проблему еффективного використання наявних інформаційних ресурсів. Використання в системі обслуговування користувачів електронних інформаційних ресурсів, представлених на web-сайті, сприяє розширенню можливостей та послуг бібліотеки за рахунок:

- комфортності надання послуг через застосування різних, зручних для читача точок доступу;

- створення більш широкого пошукового та повнотекстового сервісу за рахунок доступу до світових інформаційних ресурсів/ ліцензований доступ до БД провідних видавництв світу, вебліографія/;

- зняття добових обмежень- сайтом можна користуватись в будь- який час.

Звертаю вашу увагу на перелік інноваційних понять таких, як

Блікфанг( від англ.blick –погляд, fangen-спіймати) метод привернення уваги за допомогою яскравого елемента інформаційного повідомлення.

Буктуб-(від англ.book – книга, tube- канал)- літературний відео канал, по суті це відео огляд книг. В залежності від кількості ведучих може бути індивідуальним або колективним.

Лонгрід- (від англ.long- довгий, read- читати) - новий формат подачі текстової інформації в інтернеті. Коли віртуального тексту багато, його перемежовують різноманітними вставками :відеоролики,зображення, текст іншого формату, виділені цитати, тощо. Через це лонгріди нагадують інтерактивну мапу або інфографіку, за допомогою якої читач може повністю зануритися в історію.

Найголовнішим завданням бібліотеки є розвиток сталого читацького і культурного світогляду, всебічне підтримання престижу читання як надважливого елементу культури через оновлення традиційних методів роботи відповідно до нових потреб користувача. До навігаційного словника сучасних форм організації роботи бібліотеки є впровадження нових форм масових послуг які забов’язують бібліотекарів продумувати всі деталі, елементи, виявити специфіку заходу.

Акорд літературний - «акорд» – гармонійне поєднання кількох голосів або звуків. Стосовно бібліотечної справи - захід, присвячений кільком письменникам.

Варіації літературні. Одним з трактувань слова «варіації» тлумачний словник подає як видозміну основної музичної теми, мелодії або й супроводу, тобто музичний твір, в якому основна тема піддається різноманітним змінам. В бібліотечній формі варіації літературні - зустрічі з письменниками в довільній формі.

Візитки літературні – захід,що складається з коротких характеристик будь- яких творів, книг, авторів, поданих у цікавій формі.

Вікторина сюжетна- інтелектуальна гра, побудована на основі цікавого сюжету, в який вплітаються питання. Сюжет може бути будь – яким: космічна подорож, морська регата і т.д.

Дебют літературний – захід, на якому автор вперше представляє свою творчість.

Зустрічі читаючої громади- збори в бібліотеці любителів і знавців книги, читання з метою обговорення питань формування позитивного образу людини що читає.

Літературний пеленг- - пошук нових літературних імен.

Літературний хепенінг- це певна форма дій, вчинків, під час яких митці намагаються залучити до глядачів гри, сценарій яких намічений лише приблизно. По суті, це ігрова імпровізація, яка дає вихід різноманітним по свідомим спонуканням.

Літературні вибори- захід, присвячений обранню шляхом голосування лідерів серед літературних героїв або імітації виборчої кампанії, де кандидатами виступають літературні герої.

Наприклад, нова форма заходу інформаційне сафарі. Прикладом з теми може бути ідея заходу «Від папірусу до електронної книги». Методика проведення такого заходу включає медіа- загадки, віртуальну екскурсію в музей книги, книжковий клондайк «Бестселер, дайджест, комікс- що краще?», час спілкування, медіа вікторину «Книги про кохання на екрані».

Цікава форма – інформаційний рай може включити не тільки медіа подорож, але ще й літературний марафон, літературний лото трон, книжкову плутанину, літературну дуель.

Популяризація української книги може здійснюватися завдяки такій форми, як рандеву з книгою .Подаю вам перелік назв: «Читайте з нами українське», «Нас єднає книга», «Книжкова країна миру та добра». Звертаю увагу на те, що на сьогодні започатковано проект «Книжковий виклик» в соціальних мережах письменниками К.Бабкіною та М.Левіним, які пропонують прочитати любителям читання від 7о до 200 книг за рік. Детальнішу інформацію ви отримаєте : гештег bookchallenge_ua_

Безумовно, бібліотекарі повинні проводити активну роботу з поширення читання серед членів громади шляхом створення проектів та програм щодо підтримки читання, відродження його традицій у сім’ї, проводити просвітницько- інформаційну роботу з молодими сім’ями. Так,ЦБС м. Нікополя започаткувало низку креативних проектів, зокрема «Книга і світ- читай найкраще», «Книга у моєму житті». У ЦБ з цією метою створено Молодіжний інформаційний центр, де в рамках проекту «Юність з книгою» започатковано таку форму роботи як BOOK-FEST /фестиваль книги/, метою якого є популяризація читання серед молоді з девізом- «Для молоді і разом з нею!».

Звертаю увагу на досвід бібліотекарів у створенні абетки інновацій нових форм соціокультурної діяльності :

Авторитет імені- зустріч у бібліотеці з будь- ким.

Відкрита кафедра – нова форма виховної роботи. Метою якої є розвиток соціальної та громадянської орієнтації. Учасники можуть вибрати для себе будь- яку роль: президента, депутата, директора організації, установи, підприємства.

Велнес- тренінг – захід, спрямований на просування здорового способу життя.Велнес( від англ..be well- гарне самопочуття)- концепція здорового способу життя , заснована на поєднанні фізичного та ментального здоров’я, правильного харчування, розуміння фізичних навантажень та відмови від шкідливих звичок.

День генія- комплекс яскравих змістовних заходів, що проводиться в перебігу дня присвячених невичерпним можливостям людини. Читачів знайомлять з життям і діяльністю геніальних людей, як знаменитих, так і маловідомих людей, що представляють різні часи і народи.

День взаємної інформації- в бібліотеку запрошуються представники різних установ, які доводять інформацію до читачів, а бібліотека інформує про літературу відповідної тематики.

Коучинг ( від англ.coaching – навчання, тренерство)- це метод сучасного консультування, що сприяє ефективному досягненню клієнтом поставленої мети, що виявляється в конкретних результатах.В бібліотеці можна використовувати як форму професійного навчання або під час масового заходу, задля вирішення якоїсь проблеми разом з учасниками.

Респект- зустріч- зустріч з авторитетною людиною.

Сміх- тайм- захід до Дня сміху.

Торг інформаційний- розповідь читачів про своє враження від прочитаного.

Уроки видатних особистостей- виховний захід за матеріалами художньої, наукової, історичної спадщини. Увага читачів звертається на біографії великих людей- письменників, художників, філософів.

Бібліотека сьогодні – це інформаційний, консультативний, ресурсний центр, платформа для навчання, місце для спілкування, місце, де допоможуть кожному.Сьогодні бібліотечний працівник – це інформатор, бібліоменеджер, аналітик операцій, спеціаліст з електронної обробки інформаційних носіїв, технолог автоматизації бібліотечно- інформаційних систем.Кожна бібліотека , працівники якої націлені на задоволення потреб своєї громади, неодмінно пропонує широкий спектр послуг, корисних для відвідувачів. Сучасні технології відкрили й надалі відкриватимуть нові можлдивості для користувачів. Так, бібліотекарі пропонують нову послугу користувачам «Аудіокнига у бібліотеці». Люди з вадами зору матимуть доступ до книжок та інших друкованих документів нарівні зі зрячими. У низці провідних країн світу формується новий сервіс- цифрові книги, що «розмовляють» DAISY (Digital Accessible Information System)- спеціальніий формат аудіокниг, що характеризується високим ступенем стискання інформації, захистом від копіювання і структурованою розміткою, зручною навігацією. Дейзі -формат дає змогу незрячому користувачеві протягом лічених секунд знайти в аудійованій книзі потрібний розділ, параграф, параграф, сторінку, абзац, фразу. Така книга може містити як звичайний текст, так і аудіодоріжку, ілюстрації, відеоряд.Сьогодні дейзі- формат використовується практично в усьому світі. У цьому стандарті випускаються підручники, наукові, науково- популярні, довідкові, періодичні видання, художня література. В багатьох країнах світу у дейзі- форматі видаються газети і журнали. Тож, незрячий користувач може «читати» ранкову газету їдучи на работу- і все це завдяки єдиному гнучкому формату. Першу в Україні дейзі- бібліотеку планують відкрити на Львівщині. У ній буде представлено 2 000 книжок. Ця бібліотека створюється в межах міжнародного проекту «Сучасні інфомаційні системи для українських користувачів з вадами зору»( 2014р.)

Розглянемо нові послуги сучасних бібліотек, динаміку їх розгортання та перевіримо значимість слогана «Сучасні бібліотеки- сучасні послуги». Зосередимо увагу на тому, що може користувачам запропонувати сучасна бібліотека на додачу до читання книжок, газет і журналів. Отже, у сучасних бібліотеках надаються безкоштовно такі послуги:

- курси комп’ютерної грамотності (допомога користувачам здобути або покращити навички роботи з необхідними програмами та Інтернетом).

Наприклад, курси «Інтернет- старт», «Комп’ютер та Інтернет з нуля», «Від простого до складного», «Подорож країною Інтернет»; діяльність Університетів третього віку для людей поважного віку. Інформаційні ресурси Інтернет допомагають не тільки зорієнтувати користувачів у морі інформації, але й пояснити їм правила поведінки в мережі, застерегти від небезпеки, якою наповнений Інтернет, прищепити навички віртуальної етики. Для більш детального знайомства з мережею Інтернет у бібліотеках проводяться інтернет- знайомства та майстер- класи «Пошукові системи та нетикет», «Листування в Інтернеті», створення власної поштової скриньки , відеоуроки «Сайти для допитливих», відеобесіди «Інтернет: історія, дослідження,відкриття», віртуальні екскурсії «Ласкаво просимо в країну Інтернет». Користувачам пропонуються нові послуги , такі як інтернет- огляд віртуальна подорож, інтернет- мандрівка, онлайн- подорож ,слайд- зустріч, відеоекскурс з різних тем, наприклад, «Картинними галереями світу», «Провідні музеї світу», «Вулицями радного міста», «Моя Україна, як серце єдина» та ін. . Наприклад, використовуючи можливості інтернет бібліотечними фахівцями запроваджено діяльність культорологічних медіа студій, нового формату діяльності бібліотек, а це яскраве видовище і захоплюючи подорожі у світ культури та мистецтва у форматі відеопрезентацій спрямованих на виховання нового покоління активних, освічених, розумних людей. Така послуга допомогає начитись сприймати не тільки різни види, жанри, стилі і напрями мистецтва, але й розвинути художній смак, характеризувати основні засоби візуального, музичного,хорерграфічного, театрального, екранного мистецтва, познайомитись з творами найвидатніших митців світу, кращими здобутками світової культури;

- нова послуга по створенню Інтернет- місць у бібліотеці для підготовки до занять, виконання творчих проектів, доступ до електронних бібліотек та архівів, зона Wi- Fі для роботи з власними мобільними пристроями;

- зв'язок із рідним та друзям по скайпу в різні населені пункти та за кордон та ділитися фото, музикою, відео з друзями у соціальних мережах;

- послуга по отриманню правової консультаціЇ , зокрема з питань пенсії, соціального захисту, трудової міграції.

Бібліотекарі за підтримкою працівників органів юстиції , соціального захисту проводять лекції, інформаційні години, тренінги , юридичні діалоги та правові лекторії з різних тем задля підвищення рівня правової обізнаності, наприклад, «Громадянський шлюб, як суспільне явище.Юридичний аспект», «Будинок сімейного щастя», «Пенсійний вік- не завада саморозвитку», « Батьки та діти6 конфлікт двох поколінь», «Підлеглий- начальник: знайди відмінності», «Сусідські війни, громадський суд», « Діти війни: захист прав та інтересів»; ознайомлення з інформацією органів влади, участь у обговоренні владних ініціатив, доступ до ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завдяки послуги е- урядування можна уникнути довгих черг у приймальній посадовця і швидко, зручно та комфортно звернутися до влади в онлайн- режимі .Такий спосіб спілкування набагато ефективніший за традиційний паперовий документ. Наприклад, отримати онлайн консультацію з тем: «Твоя податкова декларація», «Пенсійна азбука», «Готуючись до пенсії».

Широкий доступ мають користувачі до нормативно- правових документів в електронному вигляді та на традиційних носіях.На базі бібліотек працюють громадські приймальні, де малозахищені верстви населення отримують безкоштовну правову допомогу. Прийоми здійснюють співробітники відділів юстиції, соціальних служб та центру зайнятості;

- послуга на допомогу користувачам знайти лікаря/ адреса, години прийому, порядок запису, запис на прийом, відгуки про роботу лікаря/;

- послуга задля розвитку бізнесу через Інтернет/вигідно продати продукцію сільськогосподарську або створену своїми руками/ або купити через Інтернет саме те, що тобі потрібно, і що недоступне у магазинах міста чи села;

- послуги з працевлаштування (знайти оголошення про вакансії, навчитися грамотно складати резюме, подавати свою кандидатуру та проходити співбесіду).

З досвіду роботи бібліотек виявимо, що у бібліотеках та за межами проводяться ярмарки вакансій для безробітних ,тренінги з основ комунікації, «Тайм- менеджмент для майбутніх лідерів», «Перший крок до мрії», «Секрети сімейного гаманця» у рамках «Бізнес- школи» та «Школи менеджменту» за підтримкою фахівців цих галузевих знань. Курси «Фінанасова грамотність» для молоді з основ підприємництва та бізнесу з тем, таких як «Гроші, ви звідки?», «Історія успіху мільйонерів», «Кредит та депозит: дві сторони однієї медалі», «Вдала рекламна кампанія- запорука успіху!» та ін.

- послуга по замовленню квитків на літак, потяг, автобус, а також на концерт у будь- якому куточку світу;

Безперечно, новими для діяльності бібліотек стали послуги по е- звітності, е- зайнятості, е- бакингу ,е- квіток, е- платежі,е- освіта,е – кадастр, е- пошта, е- урядування, е- юстиція , е- суд ;

- послуги по безкоштовному вивченню іноземних мов/діяльність курсів або клубів по вивченню іноземних мов/.

Наприклад, у бібліотеках започатковано вивчення англійської мови «English 1 2 3 в бібліотеці» за сучасною інноваційною методикою «1 2 3» розробленою міжнародною командою лінгвістів. Також прикладом успішної роботи по вивченню іноземних мов на сьогодні стала Дружківська міська бібліотека. Тут створено 5 клубів: «Guten Tag», «Sternkinder» та « Hoffnung» з метою популяризації історико- культурної спадщини етнічних німців України, проведенню німецьких свят, тематичних вечорів, семінарів, тренінгів та клуби по вивченню англійської мови «Start» та «Goodway» .Заняття проводять бібліотечні фахівці з бібліотечною освітою, а родзинкою на таких заходах є є особлива атмосфера: вивчення мов відбувається під час співу, вистав та чаювання;

- послуга біліотечно- краєзнавчий туризм у бібліотеках України здійснюється у таких напрямках роботи, як організація і проведення цікавих екскурсій вулицями рідних міст, культурно- краєзнавчих заходів та організації краєзнавчого простору у стінах бібліотек – краєзнавчих експозицій, створення музеїв. Досвід розвитку музейної діяльності в публічних бібліотеках не новий, адже вони завжди знаходяться у пошуку нових форм бібліотечного обслуговування населення, працюють над залученням нових груп читачів.

Кожна бібліотека у впровадженні таких послуг задля громади має за мету збереження та популяризацію культурної спадщини краю, покращення поінформованості про розвиток культурно- літературного процесу краю від найдавніших часів до сьогодення.

Безумовно, що бібліотеки в умовах сьогодення -це культурно- освітні центри. Так, прикладом впровадження нових послуг роботи стало відкриття «Шкіл юних журналістів» в яких здійснюється знайомство слухачів із принципами журналістської діяльності, зокрема навчання взаємодії з професійними ЗМІ. Діяльність таких шкіл дає уявлення про професію журналіста. Юні журналісти поєднують стаціонарну та заочну форми навчання, теоретичні та практичні заняття: відвідують лекції та семінари, майстер- класи, індивідуальні консультації, ознайомчі зустрічі .Наприклад, теми тренінгів школи юних журналістів «Що повинен знати сучасний журналіст?», « Говоримо правильно», «Пишемо грамотно » дозволяють учням знайти упевненість у собі, вільно висловлювати свої думки на папері, мати редакторські й технічні навички, користуватися цифровим апаратом, знімати та монтувати відео .

Заслуговує на увагу відкриття «Шкіл творчості» та майстер-класів при бібліотеках, наприклад, «Хенд- мейд- майстерня доброти», «Відкрий у собі талант», де навчають технікам декоративно - ужиткового мистецтва: в’язання, квілінгу, паперопластики, бісероплетіння, оригамі, конструювання, малювання, що сприяє активізації творчо- художніх навичок. « Hand made» у бібліотеках- це зустрічі з цікавими, творчими людьми та вивчення певного досвіду та секретів творчості, демонстрація досягнень.

Сучасною є послуга «БібліоВідеоСтудія»/Березнівська ЦРБ/ яка спрямована на залучення дітей та підлітків до активного читання. У бібліотеці працюють творчі майстерні з –фото- і відеозйомки, відеомонтажу, з написання сценаріїв, пошуку фонограм для музичного оформлення.

Острогзькою ЦРБ впроваджено послугу пересувний кінотеатр «Кіно на колесах». Це показ просто неба художніх та анімаційних фільмів: від класики кінематографії до сучасних блокбастерів. Творчі бібліотекарі за наявністю певних умов запровадили низку і сучасних бібліотечних послуг, серед яких- «Пізнай мультисвіт», «Кіно+ література», «Мультимедійна країна» та діяльність кінолекторіїв «Настрій на УРА!». Цікавою послугою стала така форма роботи як відеопокази з обговоренням «Передивись книгу- прочитай книгу!» . Кіномайданчик «Планета Кіно» також відкрито у ЦРБ м.Острог (Рівненська обл.)з метою забезпечення комунікативної соціалізації користувачів з вадами слуху та допомозі їм в адаптації в сучасному медіа- просторі.

Підвищенню якості життя громади сприяє робота бібліотек у рамках послуг «Пароль до довголіття», «Здоров’я понад усе», «Здорова та щаслива родина» та відкриття Школа здоров’я. Враховуючи те,що здоровя – це гарантія довголіття, бібліотеки мають досвід запровадженя безкоштовних експрес- діагностик, порад- консультацій спеціалістів медичних установ. У бібліотеках відкриваються курси «Перша лікарська допомога», курси «Краса та здоров’я: манікюр, макіяж»; відкриваються Школи здорового харчування за підтримкою лікарів- дієтологів, гастроентеролог» з цікавим спектром тем: «Базові основи виживання», «Лікарські рослини: збір і зберігання», «Ліки з саду та городу»; активна діяльність « Шкіл фізкультури та спорту» під гаслом «Всі пігулки та мікстури не замінять фізкультури!», « Шкіл танців», «Шкіл йоги».

Бібліотечні фахівці мають певний досвід роботи з молодими подружніми парами у надані послуги молодим сім’ям. Так , наприклад, ЦБ Нікопольської міської ЦБС Дніпропетровської області започатковано діяльність студії «Вам, молода сім’Я». У відкритому фонді юнацького абонемента цієї бібліотеки створено куточок молодої родини. На одному з його стелажів розміщено яскраву книжково- ілюстративну виставку – інформбюро молодої мамочки «Девять таємних місяців».Ця експозиція має такі підрозділи: «Все починається з кохання», «Жінка початок життя», «Чоловік та жінка- сімя».До них увійшли матеріали на підтримку молодих мам та поради щодо сімейного життя. Ця форма передбачає роботу з вагітними жінками, спрямовану на подолання інформаційного вакууму , що виникає під час декретної відпустки; допомогу в психологічній адаптації до «нових « умов життя; визначення проблем «Жіночого барометра» в різних сферах життєдіяльності, в зовнішньому вигляді; прищепленності стійкої зацікавленості книгою. Молоді мами не завжди мають час для відвідування бібліотеки, тому така послуга як літня вулична «Школа молодих мам» стала популярною. Для майбутніх мам в рамках послуги було організовано бібліотечні акції «Перша книжка вашої дитини», «Книга в сімейну книжкову скарбничку».

Послуга для самотніх жінок з дітьми, самотніх багатодітних матерів, самотніх молодих мам та самотніх батьків, які опинилися в складних життєвих ситуаціях в межах проекту «Ти не одна- відтепер бібліотека з тобою» започатковано у Городенківській ЦРБ (Івано- Франковська обл.) з метою отримання психологічної, юридичної та соціальної підримки від фахівців.Благодійні збори коштів, одягу, продуктів харчування, іграшок та дитячих речей за підтримкою благодійних організацій, спонсорів, представників влади та громади для лікування хворих дітей та матерів, членів клубу»Ти не одна». Бібліотека стала тим місцем, де користувачі відчули турботу, підтримку та бажання жити, народжувати дітей заради їх щасливого майбутнього.

Стимулюванню дорослих та дітей до спільного відвідування бібліотеки и сприяють інтерактивні заходи, що організовуються просто неба на «бібліотечних майданчиках». Послуги «Бібліомайданчик для дітей», «Бібіломайданчик для батьків» в питаннях організації дозвілля дітей та батьків та відпочинку успішно впроваджені у бібліотеках різних регіонів України. Організація відпочинку дітей у дні шкільних канікул здійснюється у межах надання послуг «Канікули +» та «Бібліотека- ігротека» які сприятимуть розвитку рухливих , творчих та літературних ігор. Нові види сервісу у бібліотеках включають також і читання книжок, зокрема казок та повчальних історій, інтелектуальні ігр, музичні та інтерактивні ігри. Якщо вести мову про нові форми обслуговування, то звернемо увагу на «Бібліотечну скриньку» , яка діє у бібліотеках та має за мету популяризацію літератури для батьків та дітей. Дорослі знаходять безліч цікавих книг з різних тем: з питань виховання та особливості психологічного виховання дитини, «скарбниць духовності» провідних педагогів світу, а діти- цікаві історії або казки. Новими послугами у бібліотеках стали «Бібліоняня», «Казка іде додому» та лялькові театри. Креативними бібліотекарями започаткована діяльність Клубів вихідного дня де здійснюється організація дозвілля у вихідні дні для дорослих та дітей.

Прикладами успішних послуг для користувачів є створення (Кременчугська бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара) - Game room (ігрової кімнати)- зони для розвитку дітей за допомогою онлайн ресурсів та медіатеки бібліотеки де проходять віртуальні заняття, розвиваючи ігри; зони «Еducftion online (освіта онлайн)- освіта, самоосвіта, ВНЗ- онлайн, ЗНО; Speaking land – зона для можливості скайп- зв’язку. Цікавою родзинкою для маленьких користувачів на сьогодні стало відкриття у бібліотеках ігро- клепінгових кімнат «Дивограй ігор». Арбузинська ЦРБ Миколаївська обл. стала провайдером «Ігрової галактики»- послуги , що ставить за мету впровадження нових технологій в обслуговування дитячої аудиторії. Завдяки перемозі у програмі «Бібліоміст» бібліотека одержала кошти , на які було придбано геймпади, джойстики, рулі, ліцензійні диски, веб- камеру що сприятиме розвитку інтелекту дітей.

Завдяки професійноій активності та креативності бібліотекарів впроваджені ще такі сучасні послуги,як

· проведення низки заходів у бібліотеках на підтримку акції «Бібліомаршрут» з використанням «читаючого» тролейбуса, вуличних бліц- опитувань з відеозйомкою «Book- симпатія», фотоконкурсу «Прихили своє серце до книг», Дня відкритих дверей «Будь стильним- користуйся бібліотекою», зустрічі- дискусії «Книжкові пристрасті успішних людей», інтерактивні читацькі конференції та створення блогу для любителів читання» Книжковий континент» (з досвіду Миколаївської ОУНБ ім.О.Гмирьова)

· консультативна допомога родинам наркозалежним шляхом онлайн спілкування з фахівцями (Вознесенська ЦРБ ім.Т.Г.Шевченка)

· отримання творчих навичок та розвиток особистості / у рамках проекту «Студія класичної та компютерної арт- терапії (з досвіду ЦБ ім.М.Л.Кропивницького)

· консультації, тренування та участь в інтелект- іграх (у рамках проекту «В інтелектуальний простір – через Інтернет» Новоодеської ЦРБ)

· інформування громади про діяльність місцевої влади з використанням технології масової розсилки СМС- повідомлень (FrontlineSMS) у рамках проекту «Співпраця заради добробуту» Миколаївська ОУНБ ім.Гмирьова.

· навчання щодо створення відеороліків (проект «Творчі майстерні» Врадіївська ЦРБ)

· демонстрація віртуальних книжкових виставок, інтерактивних виставок та буктрейлерів задля промоції книги та читання та ін.

На завершення додам, що огляд- перелік нових сучасних послуг у бібліотеках це початок великої роботи впровадження та випробування практикою інноваційних підходів до якісних змін у бібліотечній справі, що сприяє формуванню інноваційної культури в бібліотеках та є поштовхом усвідомленого застосування нововведень та стимулювання ділової активності спеціалістів. Сподіваюсь, що консультація стане добрим творчим імпульсом до подальшого розвитку і впровадження нових послуг у практику роботи вашої бібліотеки!

підготувала МатвєєваО.О. – головний методист

Коментарі

 1. добрий день мене зацікавила послуга "Казка іде додому" А можна конкретніше її описати будь ласка. ДЯКУЮ

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Послуга «казка іде додому»- дозволить заповнити вільний час дитини, знайомить з новою казкою, цікавою книжкою, заохотить малюків та батьків до походу у бібліотеку. Ця послуга відбувається завдяки підтримки бібліотечних студентів - волонтерів,які мають чудовий голос та вишукані манери. Виїзд студентів - волонтерів здійснюється на замовлення батьків до них додому у термін, визначений між сім’єю та волонтером. Студент - волонтер організовує читання вголос,проводить певний час з дитиною та популяризує книгу та читання. Бібліотека забезпечує студента – волонтера літературою,веде моніторинг читацького попиту дитини,статистику видачі ;проводить роботу з батьками по збору відгуків про дану послугу,яка може перерости у дитячі театралізовані вечори казок поза бібліотекою. У ході надання такої послуги також використовується такі нові форми обслуговування малюків , як «казковий сундучок», «рюкзачок героїв мультфільмів» з доставкою та читанням дитячих книжок та яскравих журналів. Завдяки такій послуги, студенти мають можливість оволодіти прийомами педагогічної майстерності; виховувають маленького читача засобами книги та слова; делікатно спрямовують батьків у русло сімейного читання. Бібліотекар організовуючи цей процес, тактовно запроваджуючи нову послугу бібліотеки, ненав’язливо запрошує батьків до участі у спільних заходах бібліотеки; вчасно інформує про надходження нової літератури до бібліотеки з питань виховання дитини.
   Гол. методист ОМВ Матвєєва О. О.

   Видалити
 2. Дуже важливий і цікаавий матеріал.Дуже зацікавила мене публікація. Думаю що багато чого заберу для своєї роботи. Щастя і здоровя Вам та нових публікацій.

  ВідповістиВидалити
 3. Я настільки вдячний Elegantloanfirm за те, що ви допомогли мені отримати кредит у розмірі 600 000,00 доларів США за допомогою кредитного працівника Расса Гаррі, що я вам вічно вдячний. Моє життя перевернулося, мої фінанси влаштувалися, я зараз володію бізнесом, який я використовую для піклування про потреби моїх сімей. Я так вам вдячний, містере Русс, і Бог вас благословить. Ви можете зв’язатися з ними за фінансовою допомогою електронною поштою: Elegantloanfirm@hotmail.com для отримання фінансової допомоги.

  ВідповістиВидалити
 4. Так -так. Двома - трьома словами наші послуги не охарактеризуєш : настільки вони різні, всеохоплюючі, базові, традиційні, сучасні... і т.д. Що коли запрошують "зверху" перелічити їх, то список, який ми подаємо, виходить занадто скромний і неповний. Тому саме ось такі матеріали треба доносити не тільки до бібліотечних фахівців...., зокрема до тих, хто нами керує на місцях. Може тоді зрозуміють, що бібліотека - це інституція серьйозна..

  ВідповістиВидалити

Дописати коментар