Складові якісного обслуговування користувачів абонементу «Вчимо. Радимо. Допомагаємо. Пропонуємо. Впроваджуємо. Сперечаємося. Міркуємо.»

(методичний фаст-фуд для працівників абонементу)
«Бібліотекар - розпорядник долі книг.
Бібліотекар - перший стимулятор  читацького інтересу».
Ю.Яковлев.
Бібліотекарі люди, видані своїй справі, яка майже у всі часи цінувалися суспільством.
Образ бібліотекаря,його знання, манери,стиль, поведінка та багато інших якостей завжди поєднувалися з образом бібліотеки.
Дені Дідро - фр. філософ, просвітитель, письменник був особистим бібліотекарем імператриці Катерини II;
Микола Іванович Лобачевський  - рос. математик, ректор Казанського університету, бібліотекар;
Михайло Миколайович Загоскін  - рос. письменник, драматург, працював 8р. помічником  бібліотекаря імператорської публічної бібліотеки;
Готфрід Вільгельм Лейбніц -нім. філософ, математик, юрист, винахідник, виконував обов’язки бібліотекаря Придворної бібліотеки у Вольфенбюттені протягом 23 років;
Йоган  Вольфанг Гете - нім. поет, вчений, керував Веймарським театром і бібліотекою, за його розпорядженням книги почали видаватися додому (1800).


Індійський  бібліотекар, філософ Ранганатан у 20р. ХХ столітті  вивів 5 законів бібліотечної справи:
-                     Книги необхідно використовувати;
-                     Кожному читачу - його книгу;
-                     Кожній книзі - свого читача;
-                     Бережи час, читач!
-                     Бібліотека, це організм, який постійно розвивається!
 Стратегія бібліотечного обслуговування :
обслуговування повинно бути не тільки приємним, але і якісним.
Бібліотекар повинен бути компетентним, діловим, комунікабельним.

Правила обслуговування користувачів:
Стомлених - терпляче,
Грубих - коректно,
Нервових - стримано,
Соромливих - тактовно.

Формула якісного обслуговування:
«Задоволений читач=успішна бібліотека».
Працівникам абонементу необхідно впроваджувати у роботу сучасну модель обслуговування:
-                     задовольняти вільний та повний доступ кожної людини до інформації;
-                     розкривати книжкові фонди бібліотек всіма бібліотечними засобами;
-                     признавати цінності кожної особистості, з повагою та терпінням відноситись до інтересів користувача;
-                     створювати позитивний, достойний імідж бібліотеки, орієнтуватися на успіх.
Враховуючи те, що бібліотеки сьогодні - це динамічний сучасний освітній центр та  авторитетний центр з інноваційними бібліотечними технологіями, нетрадиційними формами обслуговування та різноманітними послугами формування читача сьогодні, це складна та необхідна задача, яку має розв’язувати бібліотекарі, які повинні забезпечити послідовне формування кожного користувача.
Складові формування  читацької  культури:
-                     зацікавити користувачів читанням;
-                     розвивати інтерес  до створення  постійної потреби в читанні;
-                     навчити вибрати літературу, враховуючи вікові та особисті інтереси;
-                     працювати над удосконаленням читацького смаку представників  всіх вікових груп.
Методика роботи на абонементі:
Абонемент - форма індивідуального та групового обслуговування, яка забезпечує видачу літератури для користування літератури через абонемент, це  забезпечення, збереження, дотримання прийомів користування.
Абонемент - пункт видачі, тобто  робоче місце бібліотекаря, де він веде запис нових читачів, проводить реєстрацію видань. На АБ  здійснюється вільний доступ до фонду бібліотеки, проводиться індивідуальна робота з кожним користувачем та створюються виставки літератури.
Зазначимо,що якісне обслуговування користувачів залежить від належної організації ДБА бібліотеки.
Складовими якісного обслуговування користувачів бібліотеки є інформаційні ресурси, що використовуються для надання конкретних послуг у сфері повного задоволення читацького попиту на інформацію та книгу.
Працівник абонементу  здійснює:
-                     запис на бібліотечне обслуговування на АБ;
-                     проводить індивідуальне забезпечення літературою та інформацію;
-                     виконує  тематичні  запити з урахуванням свого фонду;
-                     вивчає коло користувачів та їх інформаційні потреби;
-                     популяризує книжковий фонд бібліотеки (проектує  ювілейні виставки, виставки нових надходжень) ;
-                     проводить інформаційно-рекламну діяльність  по популяризації книги та читання (культурно-просвітницькі заходи в рамках індивідуальної роботи);
-                     проводить аналіз читацьких формулярів / 1 раз на рік/;
-                     здійснює аналіз матеріалів бібліотечної статистики;
-                      ліквідує читацьку заборгованість;
-                     формує бібліотечно-бібліографічну культуру.

«Сучасний читач знаходиться перед Гімалаями бібліотек у стані золотошукача , якому потрібно відшукати крупинки золота в масі піску. У відшукати ці крупинки золота допомагає бібліографія»

С.Вавілов.
Схема формування бібліотечно-бібліографічної культури:
-                     бібліотечно-бібліографічні знання;
-                     загальні знання про бібліотеку;
-                      культура роботи з книгою;
-                     знання про книгу;
-                     користування довідковою літературою, періодичні видання;
-                     рекомендаційна бібліографія, каталоги, картотеки.
Розвиток читацьких інтересів:
-                     індивідуальні бесіди:
-                     аналіз читацьких формулярів;
-                     анкетування для виявлення читацьких інтересів;
-                      інформація про нові надходження.

Вивчення читацьких інтересів:
-                     індивідуальні бесіди біля поличок відкритого доступу;
-                     індивідуальні бесіди про цікаві книги;
-                     пріоритети обслуговування при зверненні за інформацією.

Очікуванні результати :
-                     підвищення авторитету бібліотеки;
-                     підвищення читацького попиту на художню та галузеву літературу і,як, наслідок, підвищення читаності.
Якщо вести мову взагалі про зміст та організацію індивідуальної роботи з користувачами, слід звернути увагу на суто індивідуальну роботу, яка  спрямована на індивідуальні бесіди під час запису: бесіди-інформації, консультації, реклами, анонси, бесіди про прочитане (під час переєстрації та обміну книг). Важливо використовувати в роботі емоційно - комунікативне спілкування з користувачами усіх вікових категорій за допомогою  таких індивідуальних форм, як дебати по сторінкам книг, міні-обговорення книг, хвилинки - інформинки, діалог-експромт. Разом з традиційними бесідами  різних форм  широко практикуються діалогові та дискусійні форми:
-                     школи взаємної людяності;
-                     просвітницькі діалоги;
-                      меридіани милосердя;
-                     роздуми на тему,
-                     духовні орієнтири;
-                     правові діалоги;
-                     дискусійні хвилини.
Наприклад, до  дат «Календаря знаменних дат» :
-                     «Барвиста Україна , Україна й українці» (в рамках року українських традицій та культури),
-                     «Мої роки це не тягар життя, це досвід, мудрість, відкриття» (до Дня літніх людей),
-                     «Криниці знань глибоке джерело» (до Дня знань),
-                     «Стосунки рівності та поваги» (до Дня толерантності),
-                     «Яскраві зірки України у світовій науці» (до Дня науки),
-                     «Щастя: реальність чи ілюзія?» (до Дня молоді).
Також на  практиці бібліотекарі використовують  бесіди- інформування по телефону «Книжкові спокуси новинок».
Робота з користувачами пріоритетних груп (мало мобільні громадяни- користувачі з особливими потребами, ветерани війни та праці, багатодітні) - клопітка та повсякденна. Для якісного обслуговування користувачів  таких громадян у бібліотеках створюють «Служби домашнього абонементу», дистанційне індивідуальне обслуговування «Є новинка для Вас», впровадження послуги книгоноство - обслуговування користувачів з обмеженими можливостями, будь- якого віку вдома .
Така послуга як бібліотерапія, лікування книгою  - ОДНА З СКЛАДОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК. Зразками проведення бібліотерапевтичних прийомів мають таки теми:
«Доброта приносит людям радость»,«Советы молодым людям  зрелого возраста», «Відправ  стрес у нокаут!».
Ноу- хау в обслуговуванні пріоритетної категорії користувачів як  літні люди, є організація соціального абонементу, системи пріоритетного обслуговування людей похилого віку в відділах обслуговування «Старость меня дома  не застанет» з низкою інформаційно-просвітницьких факультативів :
-                     Школа правових знань,
-                     Школа комп’ютерної грамотності,
-                     Школа довголіття.
Для цієї пріоритетної категорії проводимо такі заходи: День вшанування віку зрілості, День літньої людини,Свято душі, Свято мудрості,ретро-години, вечори-згадувань,День подяки, Дні віддяки. Так . у БФ№20 запроваджено для цієї категорії громадян Кіно-формат:кіносейшн «Ностальгія»;БФ№13,3 – читацький пазл «Ріка добра починається з джерел милосердя».
Новацію на абонементі  стане організація аудіо абонемента /вік не обмежується («Розмовна книга або «Читаю слушая» - «читати вухами», видача в тимчасове користування аудіо книг /аудіо книга вдома та у бібліотеці).
Послуга «Слухай музику та читай!» на абонементі надається рамках  метода соціокультурної реабілітації  арт - терапія «Орієнтир на позитив!» у співпраці абонементу та читальної зали.  Художньо-естетичне сприйняття літератури , розвиток  емоційного ставлення до подій відбувається засобами художнього слова та музики. Наприклад, поезія Ліни Костенко сприймається з нотами творів Петра Чайковського, Сергія Рахманінова, твори  авторів про Чорнобиль під «Реквієм» Моцарта , музики Генделя, «Єлегії» М.Лисенка; твори І.Я.Франко асоціюються з музикою Миколи Лисенка.
Багатодітним матерям, молодім сім’ям необхідно  надати безліч цікавої інформації з теми виховання дитини, підтримки інституту сім’ї та сімейних відносин. «Сімейна скарбничка», «Сім щасливих Я»- тематичні картотеки інформаційних матеріалів та дайджестів, електронних баз даних; впровадження  у роботу тайм - менеджменту для молодих мам; створення сімейного абонементу «Сім’я. Родина. Побут. Книга»;залучення до участі у акції «Відпусти улюблену книгу у подорож» мета якої  - добровільний обмін вже прочитаними книгами з власних колекцій;відкриття школи молодих батьків та школи майбутніх матерів; відкриття салону «Казка - додому».
Новація!
До відкриття салону «Казка - додому» залучаються читачі студенти - волонтери, які мають чудовий голос та вишукані манери. Виїзд волонтерів здійснюється на замовлення батьків;організація послуги надається читанням казок вголос. Така новація дозволить змістовно заповнити вільний час, студентам на практиці отримати досвід спілкування, заохотити дитину до походу у бібліотеку.
Пріоритетна категорія користувачів - лідери та провайдери читання,обдарована молодь -  мають отримувати на абонементі максимум інформації!.
Обдаровану молодь залучити до  участі у літературних конкурсах, до творчих конкурсів  загальносистемного, міського, обласного або навіть Всеукраїнського рівня (наприклад, літературний конкурс ім..М.Братана, он- лайн «WikiDay», інтерактивна гра «Бібліокешінг», творчі  конкурси «Писанковий диво грай», «Кольорове намисто Великоднього настрою», «Зимові святкі» та ін.).
Цікавим  буде  проведення у бібліотеці конкурсу «Кращий читач року»  в номінаціях
«Бібліотечний постійний відвідувач» - велика кількість відвідувань за рік
«Книгоковтач» - найбільша кількість книг  по формуляру
«Книжковий гурман» - читає все найкраще
«Книжковий однолюб» - читає тільки одного автора, один жанр.
Конкурс «Читацькі рекорди» може бути проведений за номінаціями:
«Бібліомарафонець»
«Шанувальник книг»
«Літературний гурман»
«Премєр-читач» (читач який читає новинок)
«Диво в книгах» (читач який здивував бібліотекаря)
Новація!
Бажано у бібліотеці започаткувати Книгу Рекордів бібліотеки. До книги рекордів увійдуть читачі, які отримують   перемогу у номінації «Найтовстіший формуляр»
Можливо буде створити стенд «Читачі запалюють зірки». На панораму вечірнього неба прикріпляють «Зірочки» кращих читачів з переліком книг які вони прочитали останнім часом.
Бажано в рамках роботи абонементу створити  виставку-бенефіс «Кращий читач року». Мета такої виставки - привернути увагу до книги через близькі інтереси користувачів. Обовязкові елементи на виставці:
-                      формуляр читача;
-                     фотографія:
-                     аналіз читання (відвідування, улюблені автори, жанри, кількість прочитаних книг з різних галузей знань);
-                      звернення до інших читачів.
Виставка бенефіс читача це ще насамперед персональні читацькі виставки «Із мого читацького формуляра», «Читай як я, читай зі мною, читай краще мене!», «Четверть века рядом с книгой!», виставка-знайомство «Эта книга твоим языком о тебе говорит» (портрет читача крізь його книжкові пристрасті).
Можливо також провести бенефіс читацького формуляру «Моє коло читання», «Моя читацька біографія» або читацький бенефіс «Його величність читач», «Моє хобі-книга, і це моє життя!». Методика проведення  таких заходів передбачає включення до  заходу, наприклад, ток - діалогу «Ведут беседу двое: я и книга, и целый мир  неведомый кругом»; виступи про свої домашні бібліотеки «Куточок радості та добра» або читацького батлу «Скарби моєї читацької родини».
Добре себе зарекомендувала себе на АБ така форма соціокультурної діяльності як захист читацького формуляру. По - перше, під час проведення здійснюється контроль відвідуваності бібліотеки; по - друге, проводиться  перевірка змісту прочитаного та набувається досвід по вмінню ставити запитання до прочитаної літератури
Для виявлення читачів - енциклопедистів, читачів - ліриків, читачів - романтиків, любителів фантастики та пригод , а також читачів - бібліофілів читачів - фанів, читачів певного автора, циклу,жанру ;читачів – прагматистів, читачів фахової літератури,читачів популярної літератури - певних улюблених жанрів, прихильників експериментальної, авангардної літератури допоможе працівнику абонементу моніторинги читацьких уподобань.
Основним інструментарієм низки соціологічних досліджень у бібліотеці  може стати анкета з запитаннями, пов’язаними з проблемами читання, мотивацією читання, читацькими інтересами, роллю та місцем книги в житті людини.
 Анкетування  дозволить скласти  рейтинги найулюбленіших авторів української та світової літератури, визнати улюблені жанри користувачів: та виявити читацькі переваги «Скарбниця улюблених книжок трьох поколінь українських читачів», «Читає родина, читає дитина», «Мої читацькі пріоритети», «Читач ХХI століття», «Лідер читацьких симпатій», «Краща книга - улюблена книга», «Десять книг, які зворушили мій внутрішній світ»»,«Мотиви та фактори читання української художньої літератури»,«Книги в моєму житті». «Молодь:  соціальні цінності та установки».
Елементи соціологічного дослідження :
Міні - опитування «За що я люблю детектив», «Книга і бібліотека у Вашому житті», «Читання для душі…Яке воно?», «Книга, яка мені допомогла», «Книга, яка мене вразила».
Міні - анкетування «Гаряча десятка: 10 найкращих науково-популярних та навчальних книжок», « Щоб ви порадили б почитати мені в зимові вечори».
Бліц-опитування «Моє літературне відкриття», «Книга, що подарувала мені натхнення» або « Книга  місяця».
Опитування  «Недописана теза…» . Користувачам пропонуються дописати особисті думки «Я читаю тому,що …». Наприклад, «Книги навчають життю»  або «Книги  приносять естетичну насолоду».
Новація! Опитування «Голосуємо за книгу» за допомогою  SMS- повідомлень.
Сучасними у роботі  стануть проведення  рейтингів-опитувань, книжкових кастингів, book- рейтингів. Рейтинг розміщується на інформаційному стенді, читацьких куточках,інформаційних дисплеях, що сприяє створенню креативних книжково-ілюстративних бібліорейтингів, а саме:
 «Новий читач - нові книги!»,
«Новий читач - обирає нову книгу»,
 «Дрес - код сучасної  ділової людини»,
«Хіти читацького сезону»,
 «Книжковий кошик».
 Так, для школярів старших класів збір  відгуків про прочитане  на абонементі має відображати «Зошит альтернативного читання» або «Твоя золота полиця», де читачі записують автора та назву книги, яка вразила їх та вони порадили б прочитати одноліткам поза шкільної програми . Масовому читачеві  пропонуємо ведення «Зошита довіри» -  «Паркан відгуків та пропозицій» або «Бібліотека -  the best, I Love  you». За ініціативою бібліотекаря на АБ може бути запроваджено Ярмарок читацьких думок - збір літературно-критичних доробок читачів.   
За ініціативою бібліотекарів на абонементі може бути
-                      ведення «Зошита особистої думки користувачів»;
-                     оформлення плакату «Прочитав – поділися думкою», на якому кожен  з бажаючих напише назву книги , яку він хотів би порекомендувати прочитати одноліткам;
-                     ведення  Скриньки порад  «Я в захваті, рекомендую…»,
-                     створення «Веселкового  дерева читацьких думок» або «Веселки читацьких смаків».
Читацькі пріоритети на «веселковому дерев» або на «веселці думок» визнають кольорові індикатори: червоний - поезія, помаранчевий - гумор, жовта - фольклор,зелена - любителі природи, голуба – науково-пізнавальна література, синя - пригодницька, фіолетова – фантастика. За результатами  веселки читацьких смаків створюється книжкова виставка «Веселка думок: книжкові симпатії».
-                     організація виставкової роботи, наприклад, читачам пропонується самим поставити книги на виставку і дати відгук на них «Я читаю цю книгу, коли мені весело…» або «Я читаю цю книгу, коли мені сумно…»
Новація!.
БФ№19 започаткувала  ART- терасу «Післясмак від прочитаного». Кожен користувач за допомогою  кольорових  карток  на стелажі висловлює своє враження від прочитаних книг.
БФ№11,16 стали  ініціаторами проведення у бібліотеці  міні-гри «Щоб такого прочитати, щоб від  стресу  не страждати». Учасникам було запропоновано написати на кольоровому паперу назви книги, яка йому сподобалась і яку він порекомендував іншому. Всі записи складалися у великий  кошик зі зверненням:
«Бажаєте щось прочитати цікаве, але не знаєте що обрати?Довіртеся щасливому випадку!Витягніть записку з кошику - спитайте свою книгу у бібліотекаря!».
Новація!
Залучити користувачів  до обговорення улюблених книг допоможе  послуга  Інтернет у бібліотеці.
Використовуючи  сайти, користувач прослідкує за динамікою популярності книг:
book-online.com. ua
«book land.net. ua»
«tereveni. оrg»
Ukrlib. сom.ua
«bookforum. сom.ua»
«bookclub. ua
При наявності Інтернету на абонементі цікавим для користувачів може бути екскурс в літературний Інтернет (презентація сайтів електронних бібліотек):
 - веб- мандрівки «Літературними сайтами»
  - слайдова презентація «Ти читаєш? Ти - найкращий!», «Ці книги вибрали твої однолітки».
  - відеореклама нових книг «Книжкові новинки шукають читача», «Приголомшені хіти сезону».
Увага! Новація!
Враховуючи те, що діяльність бібліотек спрямована на створення інформаційно-рекламного сервісу у бібліотечному середовищі звертаємо увагу на ряд інновацій.
Нова послуга на абонементі «Літературний медіа-експрес». Впродовж дня  на абонементі транслюються  медіа - анонси книг українських  та зарубіжних авторів з фонду бібліотеки. Представлені  книги видаються  читачам.
Наприклад, медіа - анонс  «Нова книга відомого автора», «Хіт – парад новинок», «Читати ці книги престижно!».А от пропонуємо варіант  медіа - анонсу з теми  «Рослинний та тваринний світ України  в поезії Т.Г.Шевченка» . Зверніть увагу у анонсі, що понад 80 різних рослин описані поетом. Він зробив  рослини органічно частиною своєї поезії. Так,  калина звучить – 41 раз, верба - 35, тополя-33, дуб-26, барвінок-18.Понад 60 видів  тварин: голуб, голубка - 70 раз, кінь - 54, соловейко-19, собака-50, орел-25.
Брендом бібліотечної роботи сьогодення  стають  книжково-рекламні  акцій щодо популяризації книги та читання. 
Акція  «Читацький марафон», «Знайди свою книгу!», «Здрастуй, майбутній, читач!», «Читай!Пізнавай!Дій!», «Читай, щоб зробити світ кращим!», «Парад книг - ювілярів року!»  популяризують  кращі зразки книжкового фонду абонементу бібліотеки.
Креативні бібліотекарі України організували проведення акцій:
·                   «Читання із колиски».  На АБ  розташували   обяву - звернення до батьків «Шановні мами й тата! У Вас народилося маля!Щоб воно виросло розумним, здоровим, щасливим, читайте йому книжки… з колиски!»;
·                   «Книжковий джем» .У даному випадку «джем» - «солодка»  зустріч  літературних гурманів, що віддають перевагу «читанню» зі смаком «Книжковий джем - це смачно!». Організатори акції оригінально оформили абонемент - «Джемову  кімнату». «Ізюмінкою» акції стала:
-                      солодка дегустація  у книжково-літературному фуршеті «Вишуки літературних гурманів» (значення слова « фуршет» спільне сприймання книжкової їжі, коли мета зустрічі спілкування, а не щедра трапеза);
книжковому коктейлі «Відпочинь з нами»
-                     літературне кавування «Післясмак від прочитаного»
-                     книжкова дегустація «Книжкові ласощі»
-                     книжковий банкет «Літературний гурман». 
Отже, кожен з учасників  акції отримав свою страву за особистим смаком!
·                   Акція  «Книга - сюрприз» - загорнути декілька книг різних авторів та жанрів у яскраві подарункові обгортки та запропонувати читачу вибрати одну з них.
·                   Акція « Бібліопікнік». Найчастіше  вона проводиться  на свіжому повітрі в рамках читань користувачам пропонують різноманітні книжкові «частування» з цікавими назвами бутерброд 2Книжковий», шашлик «Всезнайко»,арт - десерт.
Новація!
Маркування літератури як метод розкриття фонду  абонементу. 
Мета - максимальне наближення користувача до джерел інформації. На «книжковому розвалі» представляється література з позначками відповідно щодо тематики книги, наприклад література про кохання - серце; історико-патріотичного змісту - державна символіка; про комп’ютери - значок Інтернету, гумористичні - смайлик і т.п. 
 Новація!
 Впровадження у бібліотеках руху - БУККРОСИНГ.
На АБ виділяється стелаж або полиця, де бажаючі можуть замінити особисті книги  й взяти почитати книги, залишені іншими читачами з своїх особистих колекцій. Створюється своєрідний читацький клуб, члени якого обмінюються прочитанним. Створення  куточку «вільних книг» сприяє спілкуванню читачів, підтримується магія  читання, формується читацький смак та читацька позиція у напрямку «Читання - правило життя» та «Бібліотека - відкритий світ читання». Звертаємо увагу на використання слоганів на полиці: «Створи своє майбутнє - читай!», «Читати - сьогодні модно!», «Людина читаюча - цінність XXI століття», «Сьогодні книга, завтра -  доля».
Не забувайте про видавничу діяльність щодо популяризації книг, а саме, використовуйте у роботі
-                      пам’ятки читачеві   «Ноутбук культурної молодої людини» зі списком творів рекомендованих для культурного розвитку молоді;
-                      буклети «»Книжкові рекорди»,»Бібліотеки світу», що сприятимуть рекламі книги взагалі;
-                     книжкові закладки «Великі люди про книги»,
-                     випуск закладок-визнань «Ці  книги одержали  добрий відгук», « Книга та, що потрібна!», «Прочитай!Висловись!», «Лідер читацьких симпатій», «Минулому-нове життя!», «Доступно про важливе!»;
-                     випуск  календарів- буклетів »Час читати!»; нотатника читача «Думки в подарунок!», ювілейнів календарів «Письменники-ювіляри року….», календарів літературних премій «Золотий дощ літературних премій».
Зупинимось детально на виставкові роботі на АБ. Серед різноманіття сучасних форм популяризації літератури виставкової діяльності визначимо такі, як виставка любимих книжок читача, виставка-настрій,виставка-відгук, виставка-порада та на такі:
-                     виставка хіт-парад «Самые престижные, самые интеллектуальные, саме  экстравагантные»
-                     виставка- book market (тенденція сезону) «Вибух наднової літератури»
-                     виставка-хіт «Мозаїка книжкових новин»
-                     виставка-подіум «Книга, яку чекали»
-                     виставка-превага «Читач сказав «Браво!»».
-                     виставка-анонс «Стоп: новинки для молоді!», «Читаю сам, раджу прочитати товаришу!»
-                     виставка-посмішка «Посміхнися з читачем!»
-                     виставка-жарт «Я не пам’ятаю назву книги, але обкладинка була…/ назва кольору/»
-                     виставка-настрій «Каскад читацьких емоцій»
-                     виставка-книжковий атракціон «Ульотне читання»
-                     виставка книжкові оплески «Книги, що захопили світ»
-                     виставка-запрошення «В бук-салон наш завітай- нову книгу - почитай!»
-                     виставка-реклама « Бути розумним - це круто!»
-                     виставка-діалог «Роздуми над прочитаною книгою…».
У циклах книжково-ілюстративних виставок таки як «Винтажный чемодан», «Провайдер читання», «КнигоНовини» бажано виділити «найхвилюючу книгу», «найбільш стильну», «найбільш модну»,«найбільш мудру».  
Увага! Звертаємо  увагу на методику створення  сучасних  інтерактивних виставок!
·                    Виставка-враження «Їх надихнула книга».
Читач прочитав книгу, вона його вразила і він намалював малюнок, зробив вишивку або декоративно-прикладну роботу!
·                    Виставка-імпульс «Зі світу по рядку, або читати НЕ шкідливо!»
Розділи::
1.                Що почитати?/ літ.худ. з рейтингу кращих/
2.                Що подивитись?/ літ-ра пізнавального змісту/
3.                Про що подумати?/ психологічні аспекти/
Слогани:
«Книги читай - світ пізнавай», «Читай!Формат не має значення!»,«Читання - задоволення та радість!»
·                   Виставка-антологія «Відкрита книга»
Розділи:
1.                Добрі романи
2.                Дамський світ
3.                Світ фантастики та подорожей
4.                Класика на всі часи
5.                Дзеркало історії

·                   Виставка- позитив «Літературний компас»
1.                Азімут перший.
              Острів книжкових відкриттів
2.                Азімут другий
             Переглянемо ювілейний календар/ книги- ювіляри року/    
3.                Азімут третій
                Цікаво про все на світі!
·                   Виставка  одного жанру - представляються книги одного жанру, детектив, фентезі, авантюрний роман, історичний роман.
Можна не тільки задовольнити читацькі потреби, але й допомогти довідатись про нові книги з цією жанровою тематикою.
·                   Виставка однієї книги. Читач може побачити такі написи: « Єдина книга ЦБС», «Книга, не помічена вами», «Читайте, це цікаво!» Приверне увагу читацьке око такий формат назв «Книга, про яку сперечаються», «Хто правильно оцінив книгу?»
Літературних гурманів  можна побалувати та здивувати  такою виставкою як виставка-огляд «Книжковий фуршет». Вона оформлюється на сервірованому столі, де книжки лежать на тарілочках, а на серветках – цитати з творів. Бібліогурманам пропонують втамувати  книжковий голод різноманітними стравами - від невигадливих фаст-фудів  до найсмачніших та вишуканих літературних делікатесів.
Звертаю увагу на приклади порад-звернень до читачів на виставках, які не можуть НЕ «зачепити» читача:
1.                «Визнач обсяг та мету читання!Визнач для себе, що й для чого хотів би прочитати. Такою метою може стати підготовка до вступу до ВНЗ,мрія стати віртуозом пера, бажання краще розбиратися  в людях, їхніх характерах!Читайте та пізнавайте світ з цікавими книгами!»
2.                «Читай менше, але краще. Нерозумно безсистемно  набивати свою голову купою інформації. Краще читати менше, але краще,запам’ятовуючи наймудріші думки».
3.                «Розвивай здатність творчо ставитись до людей ! Якщо ти зумієш вчасно розглянути в реальній людині риси того або іншого літературного персонажа, ти будеш знати, чого приблизно від нього очікувати, як його скорити. Читай!Замислюйся!Твори!».
Змусити читати неможливо. Як не можна змусити любити книгу. Розкрити чарівний світ книги, показати «секрети» яких не помічає ненавчене око,- ось завдання бібліотекарів абонементу.
Зробить у бібліотеці книжково-рекламну вітрину «Книги на всі часи!», оформлюйте в цілях реклами книги  арт-вікна!
Молоді подобається все незвичне, креативне та не форматне, тому бажано працівникам АБ підготуватись до заходів інтерактивного характеру за участю молодіжного активу бібліотеки.
Новація!
Серед молоді має успіх така форма реклама книги, як мотиватори. В Інтернеті ви можете знайти приклади саме книжкових мотиваторів: створення колажів, фото-коложів для популяризації читання  та залучення більшої кількості людей до читання у різних форматах. Мотиватори  пропонуються використовувати у бібліотеках, а також поширювати у соціальних мережах. Члени молодіжної секції УБА створили в останні роки книжкові мотиватори: 
-                     молодь у спортзалі «Розвивати потрібно не лише тіло, а й розум!»
-                     молодь у салоні-перукарні «Використовуй книгу правильно!»
-                     молод у супер-маркеті «»Я уверен в своїм выборе!»
-                     молодь у транспорті «З книгою комфортно!»
-                     молодь на відпочинку «Книга не потребує підзарядки!»
-                     молодь у кав’ярні «Приєднуйся, читай з нами!».
Кожний бібліотекар використовуючи їхні ідеї може організувати у своєму філіалі  book-акцію «Живий мотиватор» і залучити волонтерів, створити власні живі мотиватори для просування читання.
Новація!
Продовжуючи тему інтерактивних методів популяризації книги та читання пропонуйте користувачам взяти участь у конкурсі «Жива скульптура читача!». Біля бібліотеки створити «живу скульптурну галерею», в якій будуть представлені такі читачі :«за веселою книгою»,«за сумною книгою»,«читач, що втратив книгу»,«читач, що заснув за книгою»,«відвідувач, що не хоче йти з бібліотеки».
Звертаю увагу на низку цікавих ідей, сучасного, брендового формату.
День сюрпризів - одна з нових форм популяризації літератури.  У книгах сховані закладки-сюрпризи, читач
-                     знаходить закладку,
-                      читає твір,
-                     відповідає на запитання,
-                     повертає книгу до АБ,
-                     отримує бонус,
-                     свої враження від прочитаного висловлює на стенді  BOOK- симпатія.
Екскурсія книжковими полицями. За умовами екскурсії читачам пропонуються зупинки на станціях: історична, героїчна, народна, фантастична, екологічна, науково-пізнавальна, краєзнавча. На кожній станції розповідь про книги, презентації, медіа-анонс, реклама фонду абонементу.
Книжковий магазин. – презентація нових книжок. Заздалегідь бібліотекарі продумують як поставити, як розрекламувати, як презентувати,щоб книгу купили якнайбільше покупців.
Подорож книжками. Читач отримує завдання докладно прочитати конкретну книжку, записати свої враження від неї. Підготувати випуск спеціального плакату або буктрейлера з метою якнайкращої ілюстрації твору. Підсумок, в умовний час, всі учасники збираються на подорож, кожен презентує власну ідею так, щоб зацікавити якомога більше користувачів. Модератор заходу - бібліотекар, координує, організовує та створює атмосферу захоплюючого маршруту!
День нової книги. Рекламно - інформаційний метод бібліотечної діяльності. Він інформує  читачів про нову книгу, яка потрапила у фонд бібліотеки. Готується попередньо сценарій, зустріч з письменником/ віртуальне знайомство зі сторінок Інтернету, скайп- конференція/. Слухачам заходу пропонуються цитування уривків, слайдів - розповідей, літературно - критичних статей.
Звертаю увагу на інноваційні заходи:
·                   Бібліопошук «Книга з автографом»
·                   БІбліодіалог «Книга. Доля. Подія. Час».
·                   Година читацьких задоволень» А хто ж сьогодні не читає…»
·                   Старт у світ книги «Моя домашня бібліотека»
·                   Читацький пілотаж «Книжковий майдан цікавих новинок»
День згадок улюблених книжок, лабораторія читацького смаку, День читацької мрії та День народження книги можуть пройти під гаслом «Світло денне є слово книжкове!».
Новація!
Бібліобар - форма заходу, під час якого у вигляді «частування» пропонуються різноманітні книги. Користувачі  можуть  підійти до барної стійки» (стелаж) і вибрати те, що їм до вподоби. Інколи  відвідувачам ,крім книжкового «частування» пропонують каву, чай, солодощі, фрукти.
Аромодегустація «Чудовий аромат книг (проводиться на вулиці).
Для цього необхідно підготувати:
-                      тестер ароматів у вигляді квітки з пелюстками, на яких наліплені шматочки паролону з нанесеними  аромооліями – кави, апельсину, вінілі;
-                      візитівки, зроблені у  формі кавового зерна, апельсину чи квітки вінілі, тощо (щоб форма співпадала з ароматом які у вас є). З одного боку на яких адреса бібліотеки, з іншого – анотація на книгу, яка асоціюється з цим ароматом.
Мешканцям  мікрорайону розташування БФ , перехожим  бібліотекарі пропонують вибрати аромат, що сподобався. Серед книг можуть бути наприклад, книги «Шоколад» ДжоанХарріс, «Теплі історії до кави» Надії Гербіш, « Лимони жовті» Кайса Інгемарсон, «Мелодія кави у тональності…» Н.Гурнінської, «Теплі історії з корицею» Ю.Смоль,  «Яд  со взбитыми сливками» А.Ольховської, «Дырка от бублика» Г.Кулікова.
Шановні бібліотекарі! Цікавий факт від Дому моди Chanel ! Випуск парфуму з ароматом книг!
Креативний директор Дома моди  здивував парфумний світ витонченим  новим ароматом   Paper Passion, це новий парфум з характерним ароматом нових  книг – папір, друкарська фарба, запах бібліотечної полиці. Упаковка у формі книги, а у середині - сюрприз від Карла Лагерфельда. На сьогодні, точна дата серійного випуску «книжкового аромату» ще не відома, як і не визнана ціна новинки
І на останок, звертаю  вашу увагу на тому,що робота бібліотекаря завжди спрямована на спілкування, на популяризацію знань та книг, на виховання читацької культури, розвитку читацького інтересу, розвиток особистості, яка має свою точку зору та творчі здібності. Працівник абонементу вирішує виховні завдання 6 – формує естетичний смак
-         розвиває почуття слова
-         історизм мислення
-         допомагає мислити тим, хто хоче мислити.
Звертайте увагу на культуру спілкування з кожним користувачем Індивідуальне обслуговування повинно відбуватись тактовно та делікатно.
Для бібліотекаря дуже важливі і такі форми етикету,як точність, обов’язковість, пунктуальність. Всі бесіди, екскурсії, зустрічі повинні  починатися вчасно. Важливою рисою бібліотекаря повинна бути ввічливість - дотримання правил пристойності, вихованість,делікатність.
В бібліотеці читачеві важливо, як з ним вітаються, яким тоном розмовляють, як з виявляють готовність виконати його запит.
«Вибачте,на жаль цієї книги немає»
«Вибачте, що вам прийшлося зачекати»
«Вибачте, тепер чим я можу Вам допомогти!».
Німецький філософ І. Кант ставив важливу для етики умову:
«Дій так,щоб максима твоєї поведінки у всякий час могла бути нормою загального законодавства».
Відомо,що усмішка - одна із  основних якостей культури людини, оскільки без неї неможливо вирішити жодного ділового питання.
Якщо в Японії керівник не усміхається підлеглим, його осуджують.  «Усмішка на обличчі - любов в словах» - основний принцип культури спілкування цієї нації.
Бути похмурим на роботі для американця,це все одно, що прийти у брудному одязі.
Кодекс етики українського бібліотекаря від 30 травня 1996 року затвердив основні морально-етичні норми професійної бібліотечної діяльності, де визначені і втілені в життя принципи професійної етики бібліотечних працівників та всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування. Кодекс слід розглядати скоріше як орієнтир до якого варто прагнути. Дотримання положень Кодексу  сприятиме самореалізації та самовдосконаленню бібліотекарів, а це, в свою чергу, дасть змогу привести заклад, в якому ви працюєте, до творчих здобутків.


З повагою Матвєєва О.О.- головний методист

Коментарі

  1. Матеріал насичений метедологічною складовою, стане у нагоді всім, хто любить храм науки та дбає про особистісний розвиток і процвітання оточуючих. Дякую!

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар