Корпоративна культура та професійний імідж бібліотечного працівника: тренінгове заняття (29 березня 2017)


29 березня на базі бібліотеки-філії № 11 відбулося тренінгове заняття для молодих бібліотекарів Херсонської централізованої бібліотечної системи. Тематика заходу: корпоративна культура та професійний імідж бібліотекаря.

Робота розпочалася з екскурсії завідувача бібліотекою Зої Федотової. Маємо наголосити: знайомство бібліотекарів з роботою один одного є невід'ємною частиною їхнього професійного зростання.

Екскурсія бібліотекою

Далі у своєму вступному слові завідувач організаційно-методичного відділу Антон Костенко роз’яснив суть понять «корпоративна культура», «професійний імідж», «етичний кодекс бібліотекаря».

Учасники тренінгу були об’єднані у три групи, після чого розпочали мозковий штурм «Незвичний погляд на місце бібліотекаря в світі». Вони відштовхувалися від сюжет повісті американського письменника Брендона Сандерсона, який будується на тому, що світом через таємну змову керують бібліотекарі, адже саме вони контролюють всю інформацію. Групам пропонувалося визначити реальні і фантастичні приклади значимості і авторитетності професії бібліотечного працівника. Фантастичні гіпотези можуть бути використані дитячими відділами для зацікавлення дітей бібліотечною справою.


Після цієї інтелектуальної вправи учасники тренінгу перейшли до більш серйозних теоретичних питань. Головний методист організаційно-методичного відділу Ольга Матвеєва зробила вичерпний огляд останніх публікацій, присвячених питанням професійного іміджу бібліотекаря та корпоративної етики. Ці питання досить широко висвітлюються на сторінках публікацій у фаховій періодиці.

Надалі учасники перейшли до опанування теоретичної інформації та практичних вправ. Робота відбувалася в групах, тож учасники тренінгу отримали змогу зайвий раз повчитися командній роботі.

Спершу відбулася дискусія «Внутрішня та зовнішня привабливість бібліотекаря». Пропонувалося в групах визначити головні елементи внутрішньої та зовнішньої привабливості працівника бібліотеки, що є невід’ємною частиною професійного іміджу.

В підсумку було визначено такі основні елементи внутрішньої … 
-         мистецтво подобатися людям;
-         уміння правильно будувати спілкування;
-         наявність необхідного для позитивного іміджу якостей особистості;
-         уміння розуміти людей;
-         уміння впливати на людей.
… та зовнішньої привабливості.
-         уміння вибирати та носити одяг або зачіску;
-         гарні манери: привабливі жести, пози, постава, правила привітання;
-         виразність міміки та уміння керувати нею.
-         уміння використовувати простір для спілкування.


Наступна практична вправа передбачала можливість побороти непрості ситуації, що повсякчас виникають у роботі бібліотекаря. До них потрібно підійти  помірковано і добре проаналізувати їх, при цьому зберігши свій діловий імідж. Кожній групі пропонувалося запропонувати свій вихід з ситуації, що буде запропонована. Спочатку відбувалася внутрішня дискусія в групах, а за підсумками обговорення доповідав обраний групою представник.

Завдання були такими:
А. Читач повернув в бібліотеку книжку з вирваними сторінками і впевнено заявляє, що він цього не зробив. Книга дорога.
Б. Робочий день підходить до завершення і тут приходить читач і пояснює, що йому необхідно і те і інше, і друге і десяте, ну а ви дуже поспішаєте.


Далі учасники тренінгу перейшли до опанування теоретичних основ спілкування з відвідувачами, про які розповіла методист організаційно-методичного відділу Вікторія Всяких. Присутні бібліотекарі ознайомилися з базовими поняттями професійного і тактовного спілкування з відвідувачами бібліотек.

Теоретичний блок завершився практичною вправою. Кожній з груп пропонувалося вибрати «читача» та «бібліотекаря»: «читач» першої групи спілкуватиметься з «бібліотекарем» другої і так по колу. «Читач» мав висловити своє судження з будь-якого питання, а «бібліотекар» мав порозумітися з ним та ненав’язливо порекомендувати видання. В підсумку кожен з учасників усвідомив свої сильні і слабкі сторони як співрозмовника. 

На завершення учасники заняття почергово висловили побажання професійного вдосконалення один одному та переглянули відеосюжети, присвячені діяльності бібліотеки-філії № 11.

Таким чином, за підсумками тренінгу бібліотекарі навчилися позиціонувати себе в суспільстві, долаючи стереотипи щодо нашої професії, визначили ключові елементи внутрішньої та зовнішньої привабливості бібліотекаря, вирішили та проаналізували практичні ситуаційні завдання, опанували основи професійного спілкування.


Організаційно-методичний відділ Херсонської централізованої бібліотечної системи щиро дякує учасникам заняття за активність та небайдужість і висловлює певність: висловлені під час тренінгу ідеї та здобуті на ньому практичні навики стануть вам у пригоді.

Коментарі